Penetration Grade چیست:

Penetration Grade یک سیستم طبقه بندی متداول برای قیر است و مدل Penetration بر اساس قوام قیر است که با اندازه گیری عمقی که یک سوزن استاندارد به نمونه قیر در شرایط خاص زمان، دما و بار نفوذ می کند بر حسب دهم میلی متر تعیین می شود.

آزمایش Penetration با اعمال بار استاندارد 100 گرمی بر روی یک سوزن استاندارد به قطر 1/10 میلی متر به مدت 5 ثانیه در دمای 25 درجه سانتی گراد انجام می شود. عمقی که سوزن در نمونه قیر بر حسب دهم میلی متر نفوذ می کند، مقدار Penetration است.

قیر Penetration Grade بر اساس مقدار نفوذ طبق استانداردهای ASTM D5-18 طبقه بندی می شود که از خیلی سخت تا خیلی نرم متغیر است. نمرات از Penetration 10 تا 500 متغیر است. قیر با گرید نفوذی بالاتر نرم تر و کارآمدتر است و برای استفاده در آب و هوای گرم مناسب است، در حالی که قیر با عیار نفوذ کمتر سخت تر و کارایی کمتری دارد و برای استفاده در آب و هوای سردتر مناسب است.

Penetration Grade یکی از ویژگی های ضروری قیر است و به عنوان مبنایی برای انتخاب قیر مناسب برای کاربردهای خاص استفاده می شود. درجه نفوذ قیر ویژگی هایی مانند سختی، چسبندگی، دوام و مقاومت در برابر تغییر شکل را در شرایط مختلف آب و هوایی تعیین می کند.