استاندارد استرالیا

استاندارد استرالیا برای قیر AS2008 است که دستورالعمل هایی را برای ساخت، جابجایی و کاربرد محصولات قیر در استرالیا ارائه می کند. این استاندارد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیر را مشخص می کند که برای کاربردهای مختلف مانند روکش راه، عایق رطوبتی و مصارف صنعتی مناسب است.

برخی از خصوصیات کلیدی مشخص شده توسط AS2008 شامل Penetration Grade, Viscosity Grade, and Performance Grade است.

Penetration Grade قوام قیر را در دمای معین مشخص می کند، viscosity grade ویسکوزیته قیر را در دمای خاص مشخص می کند. Performance Grade ویژگی های عملکرد قیر مانند مقاومت آن در برابر تغییر شکل و ترک را مشخص می کند.

AS2008 همچنین دستورالعمل هایی برای آزمایش و نمونه برداری از محصولات قیر و همچنین توصیه هایی برای ذخیره سازی، جابجایی و حمل و نقل قیر ارائه می دهد. این استاندارد تضمین می کند که محصولات قیر تولید شده و مورد استفاده در استرالیا دارای استانداردهای کیفیت و ایمنی خاصی هستند.