ویسکوزیته

عنواندسته محصولمنبعاستفادهتعداد بازدید
VG 10 ویسکوزیته شرکت قير آکام 2885
VG 20 ویسکوزیته شرکت قير آکام 2495
VG 30 ویسکوزیته شرکت قير آکام 3074
VG 40 ویسکوزیته شرکت قير آکام 2595
تمامی حقوق برای شرکت قیر آکام محفوظ است.