قیر چیست؟
تاریخچه قیر
استفاده‌های جدید قیر
کاربرد قیر
منابع قیر
چشمه قیر روان
آزمایش‌های تعیین خصوصیت قیر

آزمایش‌های تعیین خصوصیت قیر

آزمایش‌های زیر خصوصیات قیر طبیعی را تعیین می‌کند:

اندازه‌گیری نقطه نرمی (Softening Point)
اندازه‌گیری درجه نفوذ (Penetration)
اندازه‌گیری میزان کشش (Ductility)
اندازه‌گیری نقطه شکست (Fraass Breaking Point)
بررسی اثر حرارت و هوا روی قیر (Thin Film Over Test)
اندازه‌گیری گرانروی (Viscosity)
اندازه‌گیری وزن مخصوص (Specific Gravity)
اندازه‌گیری حلالیت یا درجه خلوص قی (Solubility)
اندازه‌گیری نقطه اشتعال (Flash Point)
اندازه‌گیری استقامت مخلوطهای آسفالتی به روش مارشال (Marshall)
آنالیز غربالی مصالح معدنی (Sieve Analysis)
استخراج و آزمایش قیر در مخلوطهای آسفالتی (Extraction).


4961 بازدید   
تمامی حقوق برای شرکت قیر آکام محفوظ است.